Czas przyszły Futur I Niemiecki
Darmowe lekcje

Lekcja 7 Die Uhrzeit czas zegarowy

Letion 7 Die Uhrzeit – czas zegarowy  Na dzisiejszej lekcji zapoznacie się z niemieckimi zwrotami określającymi czas oraz nauczycie się jak odpowiadać na pytania o godzinę. Przedstawimy również określenia na poszczególne godziny po niemiecku.

Pytając o czas w języku niemieckim możemy użyć dwóch sformułowań: Wie spät ist es?  Która jest godzina? Wie viel Uhr ist es? Która jest godzina? Odpowiadając na pytanie użyjemy zwrotu: Es ist ________ Uhr. Jest godzina _____? W pytaniu o czas pojawia się również zwroty: Um wie viel Uhr? O której godzinie? Bis wie viel Uhr? Do której godziny? Na które odpowiadamy: Um ____ Uhr. O godzinie _. Bis _____ Uhr. Do godziny_. Określając czas w języku niemieckim użyjemy liczebników głównych- eins, fünfzehn, zwanzig, (jeden, piętnaście, dwadzieścia) inaczej niż w języky polskim, gdzie używamy liczebników porządkowych: pierwsza, piętnasta, dwudziesta (erste, fünfzehnte, zwanzigste). Podając godziny możemy użyć ich w sposób oficjalny: 7:00 – Es ist sieben Uhr. (Jest siódma godzina) 23:00 – Es ist dreiundzwanzig Uhr. (Jest dwudziesta trzecia godzina) 15:10 – Es ist fünfzehn Uhr zehn. (Jest piętnasta godzina dziesięć) 14:30 Es ist vierzehn Uhr dreißig. (Jest czternasta godzina trzydzieści) lub potocznie: 7:00 – Es ist sieben. (Jest siódma) 23:00 – Es ist elf. (Jest jedenasta) 15:10 – Es ist zehn nach drei. (Jest dziesięć po trzeciej) 14:30 – Es ist halb drei. (Jest wpól do trzeciej)

Jak zapytać po niemiecku która jest godzina?

Poniżej przykłady określenia poszczególnuch godzin:

Wie spät ist es?

12:45

Es ist zwölf Uhr fünfundvierzig – Jest dwunasta czterdzieści pięć. Es ist Viertel vor eins. - Jest za kwadrans pierwsza.

10:30

Es ist zehn Uhr dreißig. - Jest godzina dziesiąta trzydzieści. Es ist halb elf. - Jest wpół do jedenastej.

15:15

Es ist fünfzehn Uhr fünfzehn. - Jest godzina piętnasta piętnaście. Es ist Viertel nach drei. - Jest kwadrans po trzeciej.

24:00

Es ist vierundzwanzig Uhr. - Jest godzina dwudziesta czwarta. Es ist Mitternacht – Jest północ.

12:00

Es ist zwölf Uhr. - Jest godzina dwunasta. Es ist Mittag. - Jest południe. Zwroty: vor – przed, za nach – po halb – wpół do Viertel – kwadrans Viertel vor – za kwadrans Viertel nach – kwadrans po

Zobacz również

Przeczytaj poprzedni wpis:
departure-542550_640
Wie spät is es? Sprawdź swoją wiedzę

Jak dobrze przyłożyliście się do ostatniej lekcji? Swoją wiedzę z zakresu określania czasu po niemiecku możecie sprawdzić w poniższym…

ludzie w czasie dnia
Lekcja 6 der Tagesablauf am Morgen czasowniki rozdzielnie złożone czasowniki zwrotne

Lektion 6 Der Tagesablauf : am Morgen Opis dnia po niemiecku: rano Na dzisiejszej lekcji nauczycie się opowiadać o…

Zamknij