czasowniki zwrotne
Gramatyka Niemiecki

Czasowniki zwrotne Reflexive Verben

Czasowniki zwrotne Reflexive Verben
5 (100%) 1 vote

Czasowniki zwrotne Reflexive Verben

Czasowniki zwrotne wymagają dodatkowego zaimka zwrotnego- das Reflexivpronomen sich (się,sobie), który odnosi się bezpośrednio do podmiotu zdaniu.

Ich treffe mich mit dir morgen. (Spotkam się z tobą jutro)

Zaimek zwrotny musi występować w tej samej osobie co podmiot zdania.

Du freust dich auf den Kinobesuch. (Cieszysz się na wyjście do kina)

W języku polskim zaimek zwrotny nie jest odmieniany przez osoby, będzie brzmiał zawsze tak samo: ja cieszę się, ty cieszysz się, wy cieszycie się lub ja myję sobie ręce, on myje sobie ręce, oni myją sobie ręce. W języku niemieckim odmieniamy nie tylko czasownik przez osoby, ale i zaimek zwrotny:

zaimek zwrotny w bierniku

ich freue mich    ja cieszę się                                       wir freuen uns my cieszymy się

du freust dich     ty cieszysz się                                  ihr freut euch  wy cieszycie się

er/sie/es freut sich  on/ona/ono cieszy się              Sie/sie freuen sich Państwo/oni cieszą się

zaimek zwrotny w celowniku

ich kämme mir die Haare  ja czeszę sobie włosy                          wir kämmen uns die Haare

du kämmst dir die Haare  ty czeszesz sobie włosy                      ihr kämmt euch die Haare

er/sie/es kämmt sich die Haare on czesze sobie włosy              Sie/sie kämmen sich die Haare

Przykłady czasowników zwrotnych z zaimkiem zwrotnym w bierniku:

sich bedanken (für) – dziękować za coś

sich beeilen – spieszyć się

sich bewerben (um) – ubiegać się o

sich erholen – wypoczywać

sich erkälten – przeziębiać się

sich schämen – wstydzić się

Jak możecie zauważyć nie każdy czasownik zwrotny w języku niemieckim musi być czasownikiem zwrotnym w języku polskim i na odwrót. (heißen – nazywać się, spielen- bawić się)

Czasowniki zwrotne z zaimkiem zwrotnym w celowniku:

sich Mühe geben – zadawać sobie trud

sich etwas leisten können – móc sobie na coś pozwolić

sich etwas vorstellen – coś sobie wyobrażać

sich etwas denken – coś sobie myśleć

sich Sorgen machen – martwić się

sich etwas merken – coś sobie zapamiętać

sich etwas wünschen – coś sobie życzyć

Zobacz również

Przeczytaj poprzedni wpis:
przeczenie
Verneinung mit nicht przeczenie z nicht

Przeczenie nicht- Negation nicht Przeczenie z nicht może zaprzeczać całe zdanie, rzeczownik z rodzajnikiem określonym, przyimki i przysłówki oraz…

przeczenie kein
Przeczenie kein

Negation- przeczenie kein ♦ Przeczenia kein używamy negując rzeczownik, który występuje w zdaniu z rodzajnikiem nieokreśłonym: Hast du eine…

Zamknij