illiteracy-593746_640
Gramatyka Niemiecki

Przyimki niemiecki Präpositionen

Przyimki w języku niemieckim łączą się z różnymi przypadkami. Spośród nich rozróżniamy takie które łączą się z biernikiem, celownikiem, dopełniaczem oraz łączące się albo z biernikiem albo z celownikiem. Przyimki te możemy podzielić więc na 4 grupy.

 

Przyimki z biernikiem

Präpositionen mit Akkusativ

bis - do

Ich arbeite heute bis 18:00 Uhr.    - Pracuję dzisiaj do godziny 18. Bis wann dauert das Konzert?        - Do której trwa koncert?

durch - przez          

Ich gehe durch den Park.                    - Idę przez park.

Die Katze kommt durch die Tür ins Haus. - Kot wchodzi przez drzwi do domu.

für - dla

Ich habe ein Geschenk für dich. - Mam dla ciebie prezent.

                                    Ich fahre für 3 Tage weg. - Wyjeżdżam na 3 dni.

gegen - przeciwko, około

Was hast du gegen mich? - Co masz przeciwko mnie?

                                              Ich komme gegen 20:00 Uhr zurück. - Wrócę około godzniy 20-stej.

ohne - bez

Meine Eltern fahren ohne mich.  - Moi rodzice jadą beze mnie.

                                              Ich trinke Kaffee ohne Zucker. - Piję kawę bez cukru.

um - o, wokół, dookoła

Das Kino ist um die Ecke. - Kino jest za rogiem.

                                              Ich fahre um den Stau herum. - Objeżdżam korek.

entlang* - wzdłuż

Ich laufe die Donau entlang. - Biegnę wzdłuż Dunaju.

                                              Fahren Sie diese Straße entlang.  - Proszę jechać wzdłuż tej ulicy.

*przyimek entlang stoi zawsze za rzeczownikiem

Przyimki z celownikiem

Präpositionen mit Dativ

ab - od (miejsce, czas)      

Die Schule beginnt ab dem 1. September. - Szkoła zaczyna się od 1go września.

aus - z                                 Aus dem Nichts. - Znikąd. bei  - u, przy, koło             Die Feier findet bei mir zu Hause statt. - Przyjęcie odbędzie się u mnie w domu. mit  - z  kimś, z czymś      Er geht mit dem Hund spazieren. - On idzie z psem na spacer. nach - po, do, według       Ich hole dich nach der Arbeit ab. - Odbiorę cię po pracy. seit - od                              Er ist seit Montag nicht da. - Od poniedziałku go nie ma. von - od, z, o                       Nimm das Geld von mir. - Weź ode mnie pieniądze. zu - do                                 Ich gehe heute zum Zahnarzt. - Idę dzisiaj do dentysty.

Przyimki z biernikiem i celownikiem

Wechselpräpositionen

Przyimki należące do tej grupy wymagają w zależności od kontekstu zdania użycia celownika lub biernika.

 - biernika Akkusativ używamy, kiedy czasownik wskazuje na zmianę miejsca bądź kierunku. Zaimek pytający w zdaniu brzmi: dokąd? - wohin? 

Ich gehe heute (wohin?) ins Kino.  - Idę dzisiaj (dokąd?) do kina.

Er setzt sich (wohin?) auf das Bett. - On siada (dokąd?) na łóżko.

Das Kind steckt den Stein (wohin?) in die Tasche. - Dziecko chowa kamień (dokąd?) do kieszeni.

- celownika Dativ używamy po przyimku, kiedy czasownik wyraża spoczynek.  Zaimek pytający w zdaniu z celownikiem brzmi: gdzie? - wo? 

Ich bin schon (wo?) im Kino. - Jestem już (gdzie?) w kinie.

Er sitzt (wo?) auf dem Bett. - On siedzi (gdzie?) na łóżku.

Das Kind hat den Stein (wo?) in der Tasche. - Dziecko ma kamień (gdzie?) w kieszeni.

- celownika Dativ używamy po przyimku jeżeli zdanie odpowiada na pytanie kiedy? - wann?

Ich wasche mir die Hände (wann?) vor dem Essen. - Myję ręce (kiedy?) przed jedzeniem.

(Wann?) Am Montag habe ich frei. - (kiedy?) W poniedziałek mam wolne.

Do grupy tych przyimków należą:

an - na, w, przy

Die Fliege sitzt an der Decke. Mucha siedzi na suficie.

Ich setze mich an den Tisch. - Siadam do stołu. An meinem Geburtstag fliege ich nach Amerika. - W moje urodziny  lecę do Ameryki. auf - na Ich freue mich auf deinen Besuch.  - Cieszę się z twoich odwiedzin. Auf dem Boden liegt eine Dose. - Na ziemi leży puszka. hinter - za Das Fahrrad steht hinter dem Haus. - Rower stoi za domem. Hinter mir steht ein großer Hund. - Za mną stoi duży pies. in - za, w, do In zwei Wochen beginnt die Schule. - Za dwa tygodnie zaczyna się szkoła.  Ich bin nicht in der Laune. - Nie jestem w nastroju.  In welchem Land bist du aufgewachsen? - W jakim kraju dorastałeś? neben - obok Wer ist die Frau neben dir? - Kim jest ta kobieta koło Ciebie.  Neben der Schule. - Obok szkoły. über - nad, po, ze Ich habe mich über beide Ohren verliebt. - Zakochałem się po uszy. Lach nicht über mich. - Nie śmiej się ze mnie. unter  - pod Unter welcher Bedingung? - Pod jakim warunkiem? Unter uns. - Między nami. vor - przed Ich stelle das Auto vor die Haustür. - Postawię auto przed drzwiami. Vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. - Przed jedzeniem nie zapominać o myciu rąk. zwischen - między, pomiędzy Zwischen den Worten. - Między słowami. Die Katze liegt zwischen dem Herd und dem Schrank. - Kot leży między kuchenką a szafką.

Zobacz również

Przeczytaj poprzedni wpis:
niemieckie umlauty
Niemieckie umlauty litery na klawiaturze polskiej klawiatura niemiecka

Pisząc prace domowe w formie elektronicznej zapewne zastanawialiście się jak znaleźć niemieckie umlauty, niemieckie znaki ö ä ü ß…

zaproszenie na urodziny
Zaproszenie na urodziny po niemiecku Geburtstagseinladung

Zaproszenie na urodziny dzieci czy dorosłych zobowiązuje do podania konkretnych informacji, takich jak miejsce zdarzenia, data i czas. Warto…

Zamknij