tryb rozkazujący
Gramatyka Niemiecki

Tryb rozkazujący Imperativ Tworzenie trybu

Tryb rozkazujący Imperativ Tworzenie trybu
4.3 (86.67%) 15 votes

Imperativ

Tryb rozkazujący w języku niemieckim dotyczy 2. osoby liczby pojedynczej du i mnogiej ihr oraz  3. osoby liczby mnogiej-formy grzecznościowej Sie.

du machst – mach! (zrób)     ihr macht – macht! (zróbcie)   Sie machen – Machen Sie! (proszę Państwa proszę zrobić)

Tworzenie trybu rozkazującego czasowniki regularne

W drugiej osobie liczby pojedynczej opuszczamy zaimek osobowy du, oraz końcówkę czasownika -st.

du lernst lern (ucz się)             du schreibst einen Brief – schreib einen Brief (napisz list)

♦ przy czasownikach rozdzielnie złożonych obowiązuje ta sama zasada- opuszczamy du, oraz końcówkę -st, a przedrostek czasownika zostanie na końcu zdania:

du machst das Fenster auf – mach das Fenster auf! (otwórz okno)

du räumst das Zimmer auf – räum das Zimmer auf! (posprzątaj pokój)

♦ przy czasownikach zwrotnych opuszczamy również du, oraz końcówkę -st, a zaimek zwrotny pozostaje na swoim miejscu zaraz po czasowniku:

du kämmst dich in der Küche – kämm dich im Bad! (czesz się w łazience)

du setzt dich auf die Bank – setz dich auf das Bett! (usiądź na łóżku)

♦ przy czasownikach, których rdzeń kończy się na -t, -d, -m, -n, dodajemy w 2. osobie liczby pojedynczej końcówkę  -e

du arbeitest – arbeite (pracuj)  du redest – rede (rozmawiaj) du öffnest – öffne (otwieraj)

W drugiej osobie liczby mnogiej ihr opuszczamy zaimek osobowy ihr.

ihr lernt – lernt (uczcie się)        ihr schreibt einen Brief – schreibt einen Brief  (napiszcie list)

♦ przy czasownikach rozdzielnie złożonych obowiązuje ta sama zasada- opuszczamy zaimek osobowy, a przedrostek czasownika zostanie na końcu zdania:

ihr macht das Fenster auf- macht das Fenster auf  (otwórzcie okno)

ihr räumt das Zimmer auf – räumt das Zimmer auf! (posprzątajcie pokój)

♦ przy czasownikach zwrotnych również opuszczamy zaimek osobowy, a zaimek zwrotny pozostaje na swoim miejscu zaraz po czasowniku:

ihr kämmt euch in der Küche – kämmt euch im Bad! (czeszcie się w łazience)

ihr setzt euch auf die Bank – setzt euch auf das Bett! (usiądźcie na łóżku)

W trzeciej osobie liczby mnogiej, w formie grzecznościowej Sie (Pan, Pani, Państwo) tryb rozkazujący tworzymy przestawiając czasownik na pierwsze miejsce w zdaniu:

Sie lernen Deutsch – Lernen Sie Deutsch. (Proszę uczyć się Niemieckiego)

Sie schreiben einen Brief. – Schreiben Sie einen Brief. (Proszę napisać list.)

♦ przy czasownikach rozdzielnie złożonych obowiązuje ta sama zasada- czasownik przestawiamy na początek zdania, a przedrostek czasownika zostawiamy na końcu zdania:

Sie machen das Fenster auf. – Machen Sie das Fenster auf. (Proszę otworzyć okno)

Sie räumen das Zimmer auf. – Räumen Sie das Zimmer auf. (Proszę posprzątać pokój)

♦ przy czasownikach zwrotnych również przestawiamy czasownik na początek zdania, a zaimek zwrotny następuje po zaimku osobowym Sie:

Sie kämmen sich in der Küche. – Kämmen Sie sich im Bad. (Proszę czesać się w łazience)

Sie setzten sich auf die Bank. – Setzten Sie sich auf das Bett. (Proszę usiąść na łóżku)

 Tworzenie trybu rozkazującego czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski rdzennej

 W przypadku czasowników nieregularnych, w których samogłoska rdzenna w 2. osobie liczby pojedynczej ulega zmianie z e na ie lub i tryb rozkazujący tworzymy w ten sam sposób jak przy czasownikach regularnych, zachowując zmianę samogłoski.

du nimmst – nimm (weź)  du isst – iss (jedz) du liest – lies (czytaj) du gibst – gib (daj)

przy czasownikach, w których samogłoska rdzenna zmienia się w trybie oznajmującym 2. osoby liczby pojedynczej z a na ä  tryb rozkazujący tworzymy bez umlautu:

du fährst nach Deutschland – fahr nach Deutschland (jedź do Niemiec)

du läufst schneller als er – lauf schneller als er (biegnij szybciej od niego)

du schläfst zu lange – schlaf nicht so lange (nie śpij tak długo)

Tryb rozkazujący czasownika haben i sein

Czasownik haben i sein tworzą tryb rozkazujący w sposób nieregularny, warto nauczyć się tej odmiany na pamięć:

Tryb rozkazujący
liczba pojedyncza
sei!bądź
Tryb rozkazujący
liczba mnoga
seid!bądźcie
Tryb rozkazujący
liczba mnoga froma grzecznościowa
seien Sie!proszę być

 Tryb rozkazujący czasownika haben- Imperativ:

Tryb rozkazujący liczba pojedyncza
hab!miej
Tryb rozkazujący liczba mnoga
habt!miejcie
Tryb rozkazujący liczba mnoga forma grzecznościowa
Haben Sie!Proszę mieć

Zobacz również

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czasowniki zwrotne Test

W teście naleleży wybrać poprawny zaimek zwrotny. Dla ułatwienia rozwiązywania testu podaliśmy hint-wskazówkę przetłumaczone zdanie na język polski. Pamiętajcie,…

Pat Wenn Du Da Bist

Czy można nauczyć się języka przez śpiewanie? Jasne, że można. Szczególnie wtedy, kiedy muzyka wpada w ucho. Wtedy bez…

Zamknij