Niemiecki

Małżeństwa mogą rozliczać pity 2016 wspólnie

Małżeństwa mogą rozliczać pity 2016 wspólnie
5 (100%) 7 votes

Małżeństwa mogą rozliczać pity 2016 wspólnie
W pierwszych miesiącach 2017 roku składamy zeznania podatkowe za rok 2016. Pity 2016 możemy rozliczyć indywidualnie albo łącznie z małżonkiem. Zależy to od naszego wyboru, ale też od tego, czy spełniamy postawione przez ustawodawcę warunki do skorzystania z preferencyjnej formy rozliczenia podatkowego.

Związek małżeński i wspólność majątkowa

Małżonkowie mogą złożyć wspólną deklarację, jeżeli w związku małżeński przeżyli pełny rok podatkowy -365 dni, a nawet 366, jeśli to jest rok przestępny. Nawet o jeden dzień krócej trwający związek odbiera prawo do łącznego obliczania podatku.

Ciekawy “wyjatek” stanowią małżeństwa rozwodzące się pod koniec roku. Jeśli faktycznie małżonkowie rozeszli się, ale wyrok sądowy uprawomocni się dopiero w nowym roku, to za miniony rok, mimo że w momencie składania deklaracji będą już rozwiedzeni, mogą złożyć wspólne zeznanie. W świetle prawa byli bowiem małżeństwem aż do momentu uprawomocnienia się wyroku sądowego.

Samotny małżonek może rozliczyć się ze współmałżonkiem, który zmarł w trakcie roku podatkowego (jeśli ślub był przed rozpoczęciem roku) lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem deklaracji podatkowej ( jeśli małżeństwo trwało cały rok).

Drugim warunkiem pozwalającym małżonkom rozliczyć pity 2016 łącznie jest wspólność majątkowa, która musi trwać przez cały rok podatkowy.

Jeśli małżonkowie nie zawarli intercyzy o rozdzielności majątkowej, to z mocy prawa są objęci wsólnością majątkową. Rozdzielność może powstać np. w wyniku rozwodu, separacji, wyroku sądu, ubezwłasnowolnienia współmałżonka, upadłości. Jeśli wspólność majątkowa nie trwa przez cały rok, wspólne rozliczenie nie jest możliwe. Nawet kilka dni trwająca rozdzielność wyklucza wspólny PIT za ten rok podatkowy. Będzie on możliwy dopiero od następnego roku, w ciągu którego będzie istniała wspólność ustawowa bez żadnych przerw.

Formy opodatkowania a wspólny pit

Małżonkowie mogą rozliczyć podatki wspólnie, jeśli ich pity 2016 nie dotyczą dochodów opodatkowanych metodą liniową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, kartą podatkową czy podatkiem tonażowym. Do łącznego rozliczenia dochodów upoważnia jedynie opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali 18% i 32%.

Wspólne rozliczenie nie jest możliwe nawet w przypadku, gdy działalność opodatkowana na innych zasadach niż skala podatkowa została zawieszona lub dochody z niej były zerowe. Wyjątkiem sa dochody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem, które nie wykluczają łącznego rozliczenia.

Mechanizm wypełnienia wspólnej deklaracji

Małżeństwa rozliczając  wspólnie podatek za 2016 rok wypełniają formularz PIT 36 lub PIT 37.
Oświadczenie woli obojga podatników następuje przez wybór i zaznaczenie odpowiedniego kwadratu wyboru sposobu opodatkowania na druku PIT 36 lub PIT 37: “ wspólnie z małżonkiem…” Nie jest wymagane składanie pełnomocnictwa w urzędzie skarbowym. Na formularzu należy podać dane obojga małżonków.

W przypadku, gdy małżonkowie nie mieszkają w jednej miejscowości  i podlegają właściwości różnych urzędów, wspólną deklarację składają do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania jednego z nich.

Mechanizm wspólnego rozliczenia polega na tym, że dochody małżonków po dokonaniu odliczeń ( np. składek na ubezpieczenie społeczne, z tytułu przysługujących ulg) sumuje się, następnie dzieli przez dwa i od otrzymanej kwoty oblicza podatek, który należy pomnożyć przez dwa.

Taki sposób rozliczenia jest korzystny, gdy występuje znaczna różnica w dochodach małżonków. Przy porównywalnej wysokości dochodów, nie obędzie różnicy w wysokości należnego podatku w porównaniu z indywidualnym rozliczeniem.

Największą różnicę odczują małżeństwa, w których jeden z małżonków nie ma wcale dochodu, a drugi przekroczy pierwszy próg podatkowy. Wtedy korzyści są podwójne, jedna z dwukrotnego odliczenie kwoty wolnej od podatku i zmniejszenie podatku o 556,02 zł, a druga z uniknięcia drugiego progu podatkowego i zastosowanie stawki 18% zamiast 32% do części dochodów.

Przykład:

Małżonka pana Franciszka nie miała w roku podatkowym żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu, a pan Franciszek zarobił 150 000 zł. Przy wspólnym rozliczeniu podatek będzie obliczany od połowy sumy dochodów, czyli 75 000 zł według stawki 18% z zastosowaniem kwoty wolnej od podatku 3091 zł.

Korzyści  w tym przypadku są podwójne, gdyż nie została zastosowana wyższa stawka 32% dla dochodu przekraczającego 85280 zł , co miałoby miejsce przy rozliczeniu indywidualnym, oraz dwukrotnie wykorzystana jest kwota zwolniona z opodatkowania.

Kiedy i jak złożyć wspólne zeznanie?

Wspólną deklarację PIT-36 lub PIT 37 trzeba złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, który rozliczamy. W roku 2017 składamy pity 2016 do  2 maja (pierwszy dzień roboczy po wolnym 30 kwietnia). Tylko w deklaracji złożonej w terminie można zastosować preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków. W zeznaniu złożonym z opóźnieniem nie mamy już takiego prawa. Warto też pamiętać, że za opóźnienia przewidziane są sankcje karno skarbowe.

Małżonkowie mogą wypełnić formularze papierowe i złożyć bezpośrednio w urzędzie albo wysłać pocztą lub rozliczyć wspólny pit online. Wspólne rozliczenie będzie proste z programem PITax.pl Łatwe podatki. Darmowy program, dostępny dla każdego użytkownika internetu pozwala rozliczać pity na komputerze, laptopie, palmtopie, a nawet telefonie komórkowym. Program jest kompatybilny z systemem e-Deklaracje resortu finansów i rozliczenie możliwe jest przez całą dobę,  we wszystkie dni  tygodnia. Wszystkie obliczenia wykonywane są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa podatkowego.

Zobacz również

Przeczytaj poprzedni wpis:
niemieckie książki
Gdzie kupić niemieckie książki w oryginale

Jedną z metod uczenia się języka niemieckiego jest czytanie książek w oryginale. Niemieckie książki dostępne na polskim rynku głównie…

Kevin sam w domu opis filmu po niemiecku

O nie znów ten Kevin, nie ma innych filmów na święta? - podobne wypowiedzi słyszeliście już pewnie wiele razy.…

Zamknij